Skip to content Skip to navigation

Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên được hoàn trả tiền BHYT do bị trùng thẻ BHYT (tham gia nơi khác: công ty, địa phương).

Sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (A.111) gặp Cô Bích Thủy.

Thời gian: từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019.

 - Buổi sáng: từ 8 giờ 30 - 11 giờ 30.

 - Buổi chiều: từ 14 giờ - 15 giờ 30.

 

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và CMND