Skip to content Skip to navigation

Thông báo hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2020-2021 - NỘP HỒ SƠ ONLINE

Do tình hình dịch bệnh, Phòng CTSV hướng dẫn nộp hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2020-2021, .

1. Hình thức nộp: ONLINE.

    - Sinh viên nộp đủ hồ sơ theo yêu cầu (Tất cả hồ sơ bản scan phải là bản công chứng hợp lệ), khi nộp hồ sơ sinh viên nén thành 01 file và đặt tên theo cú pháp: LOẠI HỒ SƠ-MSSV (VÍ DỤ: MGHP-17520128; TCXH-17520128; SVKT-17520128; SVDTTS-17520128).

    - Thời gian nộp: từ ngày 06/8/2020 đến 04/9/2020.

    - Cách thức nộp: gửi mail kèm file nén hồ sơ về email ctsv@uit.edu.vn

2. Thông báo danh sách hồ sơ nộp: Ngày 07/9/2020, Phòng CTSV sẽ đăng thông báo danh sách sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách (tình trạng hồ sơ: hợp lệ, không hợp lệ; lý do) trên web CTSV.

3. Sau khi có lịch đi học lại chính thức, Phòng CTSV sẽ thông báo cho sinh viên nộp bộ hồ sơ giấy (nếu sinh viên không nộp sẽ bị hủy kết quả hưởng chế độ chính sách).

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ: Xem tại Thông báo nộp hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật, dân tộc thiểu số, HK2 năm 2019-2020