Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn thêm thời gian nộp học phí - Đợt 3

Nhằm giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có đủ điều kiện đóng học phí gia hạn đợt 2 đúng hạn. Phòng CTSV hướng dẫn sinh viên làm đơn gia hạn thêm thời gian đóng học phí đợt 3 như sau:

Sinh viên đăng ký từ ngày 03/11/2022 đến 11 giờ 30 ngày 04/11/2022.

Link đăng ký: https://link.uit.edu.vn/Tiep-tuc-GHHP

Lưu ý:

  - Những sinh viên được đăng ký gia hạn thêm đợt 3 là những sinh viên đã được Ban Giám hiệu phê duyệt thời gian gia hạn nộp học phí đợt 2 đến ngày 05/11/2022.

Sinh viên xem danh sách tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-danh-sach-sinh-vien-gia-han-t...

  - Nhà trường không giải quyết những trường hợp làm đơn gia hạn học phí sau thời gian quy định.

Sinh viên xem thông báo chi tiết đính kèm.