Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh thời gian đóng học phí cho những sinh viên đã xin gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, phòng Công tác Sinh viên thông báo điều chỉnh thời gian gia hạn học phí như sau:

1. Những sinh viên đã được Nhà trường cho phép gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 và chưa thể hoàn thành học phí đúng hạn sẽ được kéo dài thời gian gia hạn đến hết ngày 30/7/2021 (Danh sách sinh viên được gia học phí xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/ket-qua-gia-han-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-ho...). 

2. Trong khoảng thời gian này (từ đây đến hết ngày 30/7/2021), sinh viên có thể đóng học phí bất cứ lúc nào có thể.

3. Sinh viên có thể liên hệ phòng Công tác Sinh viên qua email: ctsv@uit.edu.vn để được hỗ trợ và giải đáp.