Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách dự kiến nhận Học bổng Chương trình Tiên tiến học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên,

Phòng CTSV công bố danh sách dự kiến nhận Học bổng Chương trình Tiên tiến học kỳ 2 năm học 2020-2021. Thời gian phản hồi đến hết ngày 6/10/2021 (Thứ 4)

Từ học kỳ 2 năm học 2020-2021, sinh viên sẽ được nhận 01 suất học bổng có giá trị cao nhất do đó, có những sinh viên đã nhận các học bổng khác trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 rồi thì sẽ không hoặc được cấp bù 1 phần cho Học bổng Khuyến khích học tập.
Sinh viên xem quy định HB KKHT tại đây: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quy...-khich-hoc-tap

Lưu ý:
- SV bị trừ điểm Mục BHYT sẽ không được xét HB  và không có trong danh sách này
- Danh sách này không phải danh sách chính thức, Sinh viên có thắc mắc, hoặc muốn xem xét lại thì trình bày thật cụ thể để P.CTSV tổng hợp trình hội đồng nếu thấy hợp lý nhé.
- Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xét học bổng đã cung cấp tài khoản ngân hàng CẦN kiểm tra lại tài khoản đảm bảo còn hiệu lực (không bị khóa) và tài khoản phải chính chủ.

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG CTTT
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
                 
STT MSSV Họ tên Lớp Khoa ĐTB DRL Học bổng Giá trị
1 175206x4 Trần Vĩnh Khiêm CTTT2017 HTTT 9,5 100 Toàn phần SV đã nhận HB Covid
2 175202x0 Mai Văn Bình CTTT2017 HTTT 9,2 100 Bán phần 10.000.000
3 175211x0 Lê Đặng Xuân Thùy CTTT2017 HTTT 8,75 100 Bán phần 10.000.000
4 185209x1 Đặng Quốc Khoa CTTT2018 HTTT 8,92 100 Toàn phần 22.500.000
5 185205x6 Cao Quyết Chiến CTTT2018 HTTT 8,86 100 Bán phần 11.250.000
6 185208x5 Lâm Lê Đình Khang CTTT2018 HTTT 8,78 100 Bán phần 11.250.000
7 195223x8 Lê Đức Tín CTTT2019 HTTT 9,07 100 Toàn phần 22.500.000
8 195221x8 Nguyễn Đức Thông Thái CTTT2019 HTTT 9,05 93 Bán phần 11.250.000
9 185216x8 Trương Văn Sỹ CTTT2019 HTTT 8,86 100 Bán phần 11.250.000
10 205211x5 Phạm Thành Đạt CTTT2020 HTTT 8,28 100 Toàn phần 22.500.000
                 
Ghi chú: Các sinh viên sau không cấp Học bổng Chất lượng cao        
                 
1 185207x1 Đinh Xuân Hùng CTTT2018 HTTT 9,02 100 Không BHYT  
2 205213x0 Thiều Huy Hoàng CTTT2020 HTTT 8 95 Không BHYT  
3 205214x3 Nguyễn Ngọc Huyền CTTT2020 HTTT 7,97 100 Không đủ điểm  
4 205217x1 Vương Thị Yến Nhi CTTT2020 HTTT 7,93 91 Không đủ điểm