Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách dự kiến khen thưởng khóa 2023 trong lễ khai giảng

Phòng Công tác sinh viên (Phòng CTSV) thông báo danh sách dự kiến khen thưởng trong Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Nhà trường để nghị sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi (nếu có sai sót) về Phòng CTSV qua email: ctsv@uit.edu.vn hạn cuối ngày 05/09/2023 để đám báo các công tác khen thưởng trong Lễ khai giảng vào ngày 08/09/2023.

1)  Danh sách thủ khoa (dự kiến)

Trường vinh danh 02 thủ khoa đối với Kỳ thi Đánh giá Năng lực ĐHQG-HCM 2023 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Điểm xét thủ khoa không tính điểm ưu tiên. Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT : không phân biệt tổ hợp xét tuyển, áp dụng điểm qui đổi chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).

Danh sách sinh viên đề xuất danh hiệu thủ khoa (Update: 05/09/2023)

- Thủ khoa Kỳ thi Đánh giá Năng lực : MSSV: 23521811 - Nguyễn Thanh Vũ. Điểm thi: 1084

- Thủ khoa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT : MSSV: 23520707- Phạm Tuấn Khang. Tổ hợp: A01. Điểm thi: 29.00

Thủ khoa sẽ được nhận các tuyên dương và học bổng:

- Giấy khen của Giám đốc ĐHQG-HCM

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin

- Học bổng từ Quỹ phát triển ĐHQG-HCM tổng trị giá 30.000.000 đồng (Mỗi năm học nhận 7.500.000 đồng)

2) Học bổng Toàn diện- Sáng tạo- Phụng sự (Dự kiến)

Căn cứ thông báo xét học bổng tuyển sinh năm 2023, Phòng CTSV thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng như sau

Nguồn thông báo:  https://tuyensinh.uit.edu.vn/thong-bao-hoc-bong-toan-dien-sang-tao-phung-su-nam-2023

Update: 07/09/2023

STT

Họ tên

Môn đạt giải

Loại giải

Học bổng

Ghi chú

1

Trần Vinh Khánh

Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 17 (APIO 2023)

Huy chương đồng

500.000.000

Học bổng lưu trú KTX 24.000.000

Tin Học

Nhì

2

Trần Vạn Tấn

Tin Học

Nhì

350.000.000

Học bổng lưu trú KTX 24.000.000

3

Nguyễn Trần Quang Minh

Tin Học

Nhì

350.000.000

Học bổng lưu trú KTX 24.000.000

4

Phạm Huỳnh Long Vũ

Tin Học

Nhì

350.000.000

Học bổng lưu trú KTX 24.000.000

5

Nguyễn Thiện Nhân

Tin Học

Nhì

350.000.000

Học bổng lưu trú KTX 24.000.000

6

Nguyễn Thái Sơn

Tin Học

Nhì

350.000.000

Học bổng lưu trú KTX 24.000.000

7

Nguyễn Minh Huy

Tin Học

Ba

140.000.000

 

8

Trần Tuấn Kiệt

Tin Học

Ba

140.000.000

 

9

Bùi Hữu Tùng

Tin Học

Ba

140.000.000

 

10

Đàm Quang Vinh

Tin Học

Ba

140.000.000

 

11

Nguyễn Trọng Tất Thành

Tin Học

Ba

140.000.000

 

12

Đặng Quốc Cường

Tin Học

Ba

140.000.000

 

13

Hoàng Xuân Vinh

Tin Học

Ba

140.000.000

 

14

Trần Lê Minh Nhật

Tin Học

Khuyến Khích

80.000.000

 

15

Lê Nguyễn Anh Khoa

Tin Học

Khuyến Khích

80.000.000

 

16

Nguyễn Trần Nhật Trung

Tin Học

Khuyến khích

80.000.000

 

17

Nguyễn Văn Hưng

Tin Học

Khuyến Khích

80.000.000

 

18

Hồ Ngọc Luật

Tin học

Khuyến khích

80.000.000

 

19

Cao Lê Công Thành

Vật lý

Ba

60.000.000

 

20

Nguyễn Thị Trúc Ly

Hóa học

Ba

60.000.000

 

21

Đồng Quốc Thắng

Vật lý

Ba

60.000.000

 

22

Lê Văn Huy

Toán

Khuyến Khích

40.000.000

 

23

Lại Khánh Hoàng

Toán

Khuyến Khích

40.000.000

 

24

Vũ Nguyễn Thái Dương

Vật lý

Khuyến Khích

40.000.000

 

25

Nguyễn Bá Tuấn Anh

Hóa học

Khuyến Khích

40.000.000

 

26

Ung Quang Trí

Tin Học

Khuyến Khích

80.000.000

 

27

Nguyễn Anh Minh

Hoá học

Ba

60.000.000

 

28

Cao Tùng Dương

Tin Học

Khuyến Khích

80.000.000

 

29

Nguyễn Tuấn Minh

Vật lý

Khuyến Khích

40.000.000