Skip to content Skip to navigation

Thông báo Đăng ký trực tuyến tiếp tục ở Ký túc xá năm học 2021- 2022 (Chỉ dành cho những sinh viên khóa cũ, TÂN SINH VIÊN KHÔNG THỰC HIỆN THEO THÔNG BÁO NÀY)

Đăng ký trực tuyến tiếp tục ở Ký túc xá năm học 2021- 2022 (Chỉ dành cho những sinh viên khóa cũ, TÂN SINH VIÊN KHÔNG THỰC HIỆN THEO THÔNG BÁO NÀY)

Trong thời gian dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, sinh viên nội trú ở Ký túc xá năm học 2020-2021 không thể quay lại Ký túc xá để đăng ký nội trú. Do đó, Trung tâm ký túc xá Đại học Quốc gia bắt đầu cho sinh viên đăng ký trực tuyến tiếp tục ở Ký túc xá năm học 2021-2022 từ ngày 03/9/2021.

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng truy cập website: http://ktx.vnuhcm.edu.vn/thong-bao/tb-v-v-dang-ky-o-ky-tuc-xa--nam-hoc-2... để nắm chi tiết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc, cần trao đổi, sinh viên liên hệ Phòng Công tác Sinh viên, Ban quản lý các cụm nhà, trưởng nhà để được thông tin, hướng dẫn chi tiết.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/ktxdhqghcm/