Skip to content Skip to navigation

Thông báo Đăng ký thông tin sinh viên không về quê đón Tết Nguyên Đán 2024

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THÔNG TIN SINH VIÊN KHÔNG VỀ QUÊ ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

Căn cứ Công văn số 30/ĐHQG-CTSV ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Ban Công tác Sinh viên, ĐHQG-HCM về việc lập danh sách sinh viên không về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024;

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên của Trường hiện có hoàn cảnh khó khăn và không có điều kiện về quê đón Tết  đăng ký thông tin ở link : https://link.uit.edu.vn/KS-ChamloTet2024

. Thời gian thực hiện khảo sát đến hết 20/01/2024.