Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024

Nhằm giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có đủ điều kiện đóng học phí đúng hạn. Phòng CTSV hướng dẫn sinh viên làm đơn gia hạn thời gian đóng học phí như sau:

Form đăng ký của SV:  https://student.uit.edu.vn/sinhvien/dkgiahanhp (menu Sinh viên -> ĐK gia hạn học phí)

Sinh viên đăng ký xin gia hạn từ ngày 22/8/2023 đến hết ngày 25/8/2023.

Lưu ý:

  - Học phí xin gia hạn là học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024.

  - Sinh viên phải thanh toán hết nợ học phí của học kỳ trước mới được duyệt đơn xin gia hạn học phí của học kỳ này.

  - Nhà trường không giải quyết những trường hợp làm đơn gia hạn học phí sau thời gian quy định.

  - Thời gian được gia hạn: sinh viên phải hoàn thành học phí được cho gia hạn trước ngày 07/10/2023.

  - Sinh viên phải kiểm tra thường xuyên trạng thái đơn gia hạn của mình qua email sinh viên có được xác nhận hay bị hủy. Nếu bị hủy sinh viên xem lý do bị hủy và đăng ký mới.

Sinh viên xem thông báo chi tiết đính kèm.

File đính kèm: