Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký gia hạn HP HK2 năm học 2023-2024 (Lần 2)

Nhằm giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có đủ điều kiện đóng học phí đúng hạn. Phòng CTSV hướng dẫn sinh viên làm đơn gia hạn thời gian đóng học phí như sau:

Form đăng ký của SV:  https://student.uit.edu.vn/sinhvien/dkgiahanhp (menu Sinh viên -> ĐK gia hạn học phí)

Sinh viên đăng ký xin gia hạn từ ngày 25/01/2024 đến hết ngày 26/01/2024.

Lưu ý:

  - Học phí xin gia hạn là học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024.

  - Sinh viên phải thanh toán hết nợ học phí của học kỳ trước mới được duyệt đơn xin gia hạn học phí của học kỳ này.

 - Sinh viên gia hạn chương trình đào tạo, sinh viên hệ liên thông, BCU không được gia hạn học phí theo thông báo này.

  - Nhà trường không giải quyết những trường hợp làm đơn gia hạn học phí sau thời gian quy định.

  - Thời gian được gia hạn học phí: sinh viên phải hoàn thành học phí được cho gia hạn trước ngày 29/3/2024.

  - Sinh viên phải kiểm tra thường xuyên trạng thái đơn gia hạn của mình qua email sinh viên đã được xác nhận hay bị hủy. Nếu bị hủy sinh viên xem lý do bị hủy và đăng ký mới.