Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình học bổng Rosen

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Công ty Rosen, nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có học lực khá giỏi yên tâm học tập và nghiên cứu khoa học, Công ty Rosen sẽ trao học bổng đến sinh viên trường ĐHCNTT với thông tin như sau:

  1. Đối tượng:

- Sinh viên hệ chính qui tập trung năm 3 trở lên của UIT.

- Điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên; điểm rèn luyện trên 70; có khả năng đọc viết tiếng Anh tốt.

- Ưu tiên sinh viên đã đăng ký xét học bổng Ngoài ngân sách Học kỳ 1 Năm học 2021-2022.

2 . Số lượng (dự kiến): 2 suất

3. Giá trị: 15.000.000đ/năm học*2 năm học nếu thoả điều kiện duy trì.

4. Điều kiện duy trì học bổng:

- Có đủ sức khỏe để theo đuổi việc học tập, không vi phạm pháp luật, quy chế, quy định của Nhà trường như không tham gia BHYT,…

- Sinh viên phải tham gia ít nhất 2 hoạt động cộng đồng/năm (Ví dụ: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Hoạt động phòng chống dịch Covid-19…)

- Điểm học tập >= 7.0, điểm rèn luyện >= 70

5. Hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp học bổng
- Bảng điểm học tập, Bảng điểm rèn luyện
- Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn nếu có
- Các minh chứng khác

- Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 08/11/2021

- Sinh viên nộp hồ sơ qua email: ctsv@uit.edu.vn, tiêu đề thư ghi rõ: Hồ sơ đăng ký học bổng Rosen và link https://forms.gle/cTm9mDi4xYVx7xzQ9

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại Forum Trường: https://forum.uit.edu.vn/node/554179