Skip to content Skip to navigation

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2017 như sau:

Thời gian: 7g30 ngày 03/6/2017

Địa điểm : Giảng đường 1 - Tòa Nhà A.