Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật BHYT năm 2017 lên hệ thống xác nhận

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo sinh viên cập nhật thông tin tham gia Bảo hiểm y tế ở địa phương, công ty như sau:

-  Sinh viên đăng nhập vào hệ thống, cập nhật file thẻ Bảo hiểm y tế của năm 2017 (trên thẻ ghi có hiệu lực đến 31/12/2017)

.- Link up thẻ BHYT:  https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem/xacnhan

- Thời gian cập nhật trên hệ thống: từ ngày 28/12 - 05/01/2018.

- Tất cả sinh viên Khóa 2017 phải cập nhật thẻ BHYT trên hệ thống và thẻ BHYT có hiệu lực từ 01/10/2017 -31/12/2017. hoặc thẻ BHYT có hiệu lực đến 31/12/2017. Riêng sinh viên Khóa 2017, có tham gia mua BHYT 3 tháng cuối năm 2017 ở Trường thì không cập nhật trên hệ thống, Phòng CTSV sẽ gửi danh sách đính kèm để các bạn kiểm tra.

Ngoài ra, sinh viên tham gia BHYT ở KTX, ở trường trong năm học 2016-2017 thì không cập nhật trên hệ thống, vì thẻ các bạn có hiệu lực đến 31/12/2017. Phòng CTSV gửi danh sách đính kèm. Nếu có sai sót, sinh viên phản hồi trực tiếp tại Phòng CTSV (A.101), nhớ mang theo thẻ BHYT bản chính để được giải đáp. 

Sinh viên nào đã mất thẻ BHYT thì liên hệ đơn vị mua thẻ hoặc cấp thẻ để xin xác nhận hoặc biên lai đóng tiền mua BHYT và liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) để nộp đến hết 16g30 ngày 05/1/2018.

Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết các trường hợp cập nhật trễ.

Lưu ý: Đây là hoạt động cập nhật BHYT dành cho Học kỳ 1 năm học 2017-2018.