Skip to content Skip to navigation

Thông báo các chương trình Thực tập và Giao lưu Quốc tế tháng 04/2024

Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp các thông báo về các chương trình Giao lưu Quốc tế triển khai trong tháng 04/2024. Chi tiết sinh viên vui lòng xem tại các thông báo tương ứng:

------------------------------------------------------------------

Cập nhật: 15/04/2024

Chương trình Trại Hè NUS-AUN Summer, Singapore

- Địa điểm: Đại học Quốc gia Singapore -NUS ( Singapore)

- Thời gian chương trình: 01/7/2024 – 13/7/2024

- Đơn vị tiếp nhận đăng ký: Phòng Công tác Sinh viên

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/04/2024

- Thông báo chi tiết: https://forum.uit.edu.vn/node/570087

------------------------------------------------------------------

 

1. Chương trình thực tập tại NII (Nhật Bản) Lần 1 năm 2024

- Địa điểm: Viện NII ( Nhật Bản)

- Đơn vị tiếp nhận đăng ký: Phòng Quan hệ Đối ngoại

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/05/2024

- Thông báo chi tiết: https://forum.uit.edu.vn/node/569846

2. Chương trình TF-NUS LEaRN 2024

- Địa điểm: Đại học Quốc gia Singapore -NUS ( Singapore)

- Thời gian chương trình: 01/7/2024 – 19/7/2024

- Đơn vị tiếp nhận đăng ký: Phòng Công tác Sinh viên

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/04/2024

- Thông báo chi tiết: https://forum.uit.edu.vn/node/569808

3. Chương trình Trại Hè AUN-Thailand Summer Camp năm 2024

- Địa điểm: Bangkok và Nakhon Pathom, Thái Lan

- Thời gian chương trình: 01/7/2024 – 12/7/2024

- Đơn vị tiếp nhận đăng ký: Phòng Công tác Sinh viên

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 08/04/2024

- Thông báo chi tiết: https://forum.uit.edu.vn/node/569810

4. Chương trình Trại Hè AUN- Indonesia Summer Camp năm 2024

- Địa điểm: Thành phố Yogyakarta, Indonesia

- Thời gian chương trình: 15/7/2024 -25/7/2024

- Đơn vị tiếp nhận đăng ký: Phòng Công tác Sinh viên

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 08/04/2024

- Thông báo chi tiết: https://forum.uit.edu.vn/node/569839

5. Chương trình Trại Hè AUN- Brunei Summer Camp năm 2024

- Địa điểm: Đại học UBD, Brunei

- Thời gian chương trình: 01/6/2024 – 14/6/2024

- Đơn vị tiếp nhận đăng ký: Phòng Công tác Sinh viên

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 08/04/2024

- Thông báo chi tiết: https://forum.uit.edu.vn/node/569855