Skip to content Skip to navigation

Thông báo bắt buộc sử dụng thẻ mới tại trường

Hiện nay Phòng Công tác Sinh viên đã có thông báo số 09/TB-CTSV ngày 04/4/2014 về việc bắt buộc sử dụng thẻ sinh viên mới tại trường.

Đề nghị sinh viên khóa tuyển 2010,2011,2012,2013 chưa có thẻ sinh viên mới nhanh chóng hoàn thành các dữ liệu thiếu để Phòng Công tác Sinh viên tiến hành cấp thẻ mới. Sinh viên nào không có thẻ mới sẽ bị cấm vào phòng thi, thư viện Trường và trừ điểm rèn luyện theo quy định.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm

Tập tin đính kèm: Thong bao deo the sv moi.doc