Skip to content Skip to navigation

Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên cấp trường

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên cấp trường và sẽ được tổ chức vào thời gian như sau:

Thời gian: 9g00 ngày 15 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Hội trường E.