Skip to content Skip to navigation

THAM GIA GIẢI TAEKWONDO SINH VIÊN, HỌC SINH CHUYÊN NGHIỆP TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc đăng ký tham gia  Giải TaekwondoSinh viên tham khảo điều lệ đính kèm.
Sinh viên nào có khả năng đáp ứng được điều lệ thi đấu thì làm hồ sơ nộp P.CTSV (liên hệ Cô Thoa)
Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký thi đấu: 30/09/2013.

Sinh viên tham khảo điều lệ đính kèm.


Tập tin đính kèm: 40_QD_HTT, 22_4_2013.PDF