Skip to content Skip to navigation

TB v/v Lấy ý kiến thăm dò danh sách đề nghị danh hiệu NGUT năm 2017

Phòng Tổ chức Hành chính thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò danh sách đề nghị danh hiệu Nhà giá Ưu tú năm 2017. Chi tiết các bạn sinh viên vui lòng xem file đính kèm: