Skip to content Skip to navigation

TB Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa - 2017

Thực hiện kế hoạch số 13/KH-ĐHCNTT ngày 26/7/2017 của Trường ĐH Công nghệ Thông tin về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên (SHCDSV) đầu khóa năm 2017, Phòng Công tác Sinh viên thông tin đến các bạn sinh viên năm nhất về việc tham gia Tuần SHCDSV đầu khóa như sau:

 

STT

Khoa/Bộ môn

Sáng 16/8

Chiều 16/8

Sáng 17/8

Chiều 17/8

Sáng 18/8

Chiều 18/8

Sáng 19/8

Chiều 19/8

  1.  

Mạng Máy tính & TT

GĐ1

GĐ1

GĐ1

Nghỉ

GĐ1

Hội trường

Nhà Điều hành

Đại học Quốc gia

  1.  

Kỹ thuật Máy tính

Nghỉ

GĐ2

  1.  

Khoa học Máy tính

GĐ2

GĐ3

GĐ2

Nghỉ

GĐ2

  1.  

KH và Kỹ thuật Thông tin

Nghỉ

GĐ3

  1.  

Công nghệ Phần mềm

GĐ3

GĐ2

GĐ3

Nghỉ

GĐ3

  1.  

Hệ thống Thông tin

HTE

Nghỉ

HTE

GĐ1

HTE

 

* Ghi chú:

-  GĐ1 : Giảng đường 1 (nhà A), GĐ2: Giảng đường 2 (nhà A), GĐ3: Giảng đường 3 (nhà A), HTE: Hội trường nhà E

- Khoa Mạng Máy tính và Truyền thông gồm các lớp: Truyền thông và Mạng máy tính, Truyền thông và Mạng máy tính CLC, An toàn Thông tin, An toàn Thông tin CLC

- Khoa Kỹ thuật máy tính gồm các lớp: Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Máy tính CLC

- Khoa Khoa học Máy tính gồm các lớp: Khoa học Máy tính, Khoa học Máy tính CLC

- Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin bao gồm lớp Công nghệ Thông tin

- Khoa Công nghệ Phần mềm bao gồm các lớp: Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật Phần mềm CLC

- Khoa Hệ thống Thông tin bao gồm các lớp: Hệ thống Thông tin, Hệ thống Thông tin CLC, Hệ thống Thông tin CTTT, Thương mại Điện tử.

* Lưu ý:

- Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 7:30 – 11:30, buổi chiều từ 13:30 – 16:45

- Nội dung chi tiết của Tuần SHCDSV đầu khóa năm 2017 có trong Kế hoạch tổ chức và phụ lục đính kèm.

- Tất cả sinh viên năm nhất (khóa 2017) đều phải tham gia Tuần SHCDSV đầu khóa

- Trường hợp không tham dự được vì lý do bất khả kháng, sinh viên vui lòng gửi thông tin về email ctsv@uit.edu.vn để được xem xét.

- Sinh viên tham gia Tuần SHCDSV đầu khóa phải mang theo thẻ sinh viên để được điểm danh.

 

Phòng Công tác Sinh viên trân trọng thông báo đền sinh viên, đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc Tuần SHCDSV đầu khóa năm 2017.