Skip to content Skip to navigation

TB Tuần SHCDSV đầu năm 2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017 về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên (SHCDSV) đầu năm năm học 2017 – 2018, Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV) có một số thông báo như sau:

- Tất cả sinh viên các khóa 2016 trở về trước còn đăng ký học phần học kỳ I năm học 2017 - 2018 bắt buộc phải tham gia Tuần SHCDSV đầu năm năm học 2017 – 2018.

- Thời gian tổ chức từ ngày 28/8/2017 đến ngày 30/8/2017, buổi sáng bắt đầu từ 7:30, buổi chiều từ 13:30

- Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành Đại học Quốc gia Tp. HCM (Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức)

- Sinh viên truy cập https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkshcd để đăng ký buổi học phù hợp.

+ Học phần A: Sinh viên chọn 1 buổi học

+ Học phần B: Sinh viên chọn ít nhất 1 buổi học, ngoài ra có thể đăng ký thêm nếu muốn (SV khóa 2013 trở về trước có thể không đăng ký học phần này)

 

STT

Học phần

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

  1.  

A

- Quy chế sinh viên (P.CTSV)

- Quy chế đào tạo (Phòng Đào tạo Đại học)

- Xu hướng công nghệ mới

Sáng 28/8/2017

(thứ hai)

Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

  1.  

Chiều 29/8/2017 (thứ ba)

  1.  

Sáng 30/8/2017

(thứ tư)

  1.  

B

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin hiện nay (Công ty KMS Technology) 

Chiều 28/8/2017 (thứ hai)

Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

  1.  

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT – Viễn thông (Hội Tin học Tp.HCM)

Sáng 29/8/2017

(thứ ba)

Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

  1.  

Phương pháp học và sử dụng tiếng Anh hiệu quả - Cô Diệp Quế Anh (Giám đốc Truyền thông UBER Việt Nam)

Chiều 30/8/2017

(thứ tư)

Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

 

- Mỗi lớp học tối đa 900 SV. 

- Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ forum hoặc ctsv@uit.edu.vn