Skip to content Skip to navigation

TB Tuần SHCDSV cuối khoá lần III - 2017

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-ĐHCNTT về việc Tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khoá năm 2017, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc Tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khoá lần III năm 2017:
- Thời gian: từ 7:30 đến 11:30, ngày 25 tháng 10 năm 2017 (thứ tư)
- Địa điểm: Hội trường E
- Nội dung:
+ Những nội dung cần lưu ý của Quy chế Đào tạo, Quy chế Công tác Sinh viên
+ Chuyên đề: Sinh viên với Khởi nghiệp
- Đối tượng: Sinh viên có kế hoạch xét tốt nghiệp trước ngày 01/3/2018
- Số lượng: 200 sinh viên
- Link đăng ký: https://goo.gl/forms/x6txWzFxrrIRXLgS2
Phòng Công tác Sinh viên trân trọng thông báo.

TB Tuan SHCDSV cuoi khoa lan III 2017.docx
03-kh-dhcntt10-3-2017.scan_.pdf