Skip to content Skip to navigation

TB Tuần SHCDSV cuối khóa đợt 1 - 2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa đợt 1 - 2019:

- Thời gian: 8:00 đến 12:00, ngày 05/3/2019 (thứ ba)
- Địa điểm: Hội trường E
- Nội dung:
+ Quy chế, quy định dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp
+ Giao lưu cựu sinh viên thành đạt
+ Chuyên đề: Đạo đức, trách nhiệm xã hội của sinh viên
- Đối tượng:
+ Đối tượng bắt buộc: sinh viên khóa 2014 trở về trước có kế hoạch tốt nghiệp trong năm 2019
+ Đối tượng khuyến khích tham gia: tất cả sinh viên Trường
- Sinh viên tham dự vui lòng comment "Đăng ký" tại topic này. Số lượng giới hạn: 200 sinh viên

Lưu ý:
- Theo quy định ban hành ngày 08/5/2018, Tuần SHCDSV cuối khóa là điều kiện bắt buộc đối với sinh viên xét tốt nghiệp, Tuần SHCDSV cuối khóa có giá trị 01 năm. (Quy định đính kèm)
- Danh sách sinh viên hoàn thành Tuần SHCDSV trong năm 2018 vui lòng xem tại link: https://forum.uit.edu.vn/node/526504

Attached Files