Skip to content Skip to navigation

TB thời gian làm việc của Phòng Chăm sóc y tế và Không gian chia sẻ (Mới)

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 và nhu cầu của sinh viên đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; Phòng Công tác Sinh viên thông tin đến sinh viên về thời gian làm việc của Phòng Chăm sóc y tế và Không gian chia sẻ như sau:

- Phòng Chăm sóc y tế: các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hằng tuần

+ Buổi sáng: 08:00 - 11:30

+ Buổi chiều: 13:30 - 16:30

- Phòng Không gian chia sẻ: thứ ba và thứ sáu hằng tuần

+ Thứ 3: từ 10:45 - 15:00

+ Thứ 6: 11:30 - 16:30

Ngoài thời gian trên, nếu sinh viên gặp vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, sinh viên có thể liên hệ Phòng Công tác Sinh viên - A101 hoặc gọi điện thoại cho thầy Trương Quốc Dũng 0971.203.246

Trân trọng.