Skip to content Skip to navigation

TB Khảo sát ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của GV HKII - NH 2022-2023

Thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKII/NH 2022-2023

  • Đối tượng: Tất cả SV chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN, BCU) đang học tại Trường 

 

 

  • Thời gian khảo sát: từ ngày 20/06/2023 – 20/08/2023
File đính kèm: