Skip to content Skip to navigation

Sơ đồ chỗ ngồi Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sơ đồ chỗ ngồi Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2.

Sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm