Skip to content Skip to navigation

Sơ đồ chỗ ngồi Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (Cập nhật)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sơ đồ chỗ ngồi Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2016.

Sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm