Skip to content Skip to navigation

SHCDSV cuối khóa lần 1 - 2020

Lưu ý: Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa không còn là điều kiện bắt buộc khi xét tốt nghiệp. P.CTSV khuyến khích các bạn tham gia để nắm thông tin các quy định, quy chế của Trường và nghe trao đổi từ diễn giả.

Buổi SHCDSV cuối khóa lần 1 năm 2020 sẽ diễn ra vào 08:30 - 11:30 ngày 03/7/2020 (thứ 3) tại Hội trường E, với các nội dung sau:
- Quy chế đào tạo, lưu ý các nội dung cho sinh viên trước khi xét tốt nghiệp. Báo cáo viên: ThS. Trần Bá Nhiệm - Phó trưởng phòng P.ĐTĐH
- Quy chế công tác sinh viên. Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng P.CTSV
- Talkshow Career Management. Báo cáo viên Anh Nguyễn Việt Hùng - Đồng sáng lập, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty KMS Technology VietNam

Sinh viên tham gia vui lòng comment "MSSV-Đăng ký" tại topic https://forum.uit.edu.vn/node/545086 HOẶC tại https://forum.uit.edu.vn/node/544983
Sinh viên chú ý: Do chỗ ngồi có hạn nên SV đăng ký mà không tham dự sẽ bị xử lý.