Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 973/2022 - Tặng giấy khen cho sinh viên Ngành Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện HK2 NH 2021-2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.