Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 968/2022 - Tặng giấy khen cho sinh viên Ngành Công nghệ Thông tin đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện HK2 NH 2021-2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.