Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 961/2023 - Tặng giấy khen cho sinh viên Ngành An toàn Thông tin đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.