Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 85/2023: Khen thưởng giảng viên, sinh viên đạt giải trong cuộc thi Thử thách trí tuệ nhân tạo 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.