Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 84/2023: Tặng giấy khen cho giảng viên, sinh viên đạt giải cuộc thi BKAI-NAVER Challenge 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.