Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 490/2023 - Tặng giấy khen cho sinh viên Ngành Thương mại Điện tử đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.