Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 374/2024 Tặng giấy khen cho sinh viên Ngành Kỹ thuật Máy tính đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện Học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.