Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 371/2024 - Tặng giấy khen cho sinh viên Ngành Hệ thống Thông tin đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện Học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.