Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 328/2022 - Tặng giấy khen cho sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm 2021 - 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.