Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 247/2018 - Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.