Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 23,24,25,26/2016 - Sinh viên hưởng chế độ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

Quyết định hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2015-2016

Quyết định hưởng chính sách sinh viên khuyết tật học kỳ 2 năm học 2015-2016

Quyết định hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 2 năm học 2015-2016

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.