Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 218,219,220,221/2018 - Hỗ trợ chính sách học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên, công bố Quyết định hỗ trợ chính sách học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

- Quyết định Miễn giảm học phí, học kỳ 2 năm học 2017-2018

- Quyết định Trợ cấp xã hội, học kỳ 2 năm học 2017-2018

- Quyết định hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, học kỳ 2 năm học 2017-2018

- Quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số, học kỳ 2 năm học 2017-2018.

 

Sinh viên xem file Quyết định đính kèm.