Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 15/2022 - Tặng giấy khen cho sinh viên Ngành Công nghệ Thông tin đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.