Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 1284/2023 - Tặng giấy khen giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao tại hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.