Skip to content Skip to navigation

Quyết định KT sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2013.

Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp:  7g30 ngày 08/6/2013.

Địa điểm: Giảng đường 1 - Toà nhà A.

Quyết định danh sách sinh viên khen thưởng đính kèm.


Tập tin đính kèm: 08_QD_DHCNTT_CTSV, 31_5_2013 (New).pdf
Tập tin đính kèm: 09_QD_DHCNTT_CTSV, 31_5_2013 (New).pdf
Tập tin đính kèm: 10_QD_DHCNTT_CTSV, 31_5_2013 (New).pdf
Tập tin đính kèm: 12_QD_DHCNTT_CTSV, 04_6_2013.pdf