Skip to content Skip to navigation

Quyết định khen thưởng SV Chương trình TT tốt nghiệp loại giỏi

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Quyết định danh sách sinh viên Chương trình tiên tiến tốt nghiệp Đại học loại giỏi năm 2013.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

 


Tập tin đính kèm: 22_QD_DHCNTT_CTSV, 05_9_2013.pdf