Skip to content Skip to navigation

Quyết định chế độ chính sách HK1 năm học 2023-2024 (đợt 2)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo các Quyết định chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Đợt 2)

- Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 (đợt 2).

- Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2023-2024 (đợt 2).

- Danh sách sinh viên được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 (đợt 2).

- Danh sách sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 (đợt 2).

Sinh viên cập nhật số tài khoản ngân hàng mới nhất ở lý lịch sinh viên đến hết ngày 22/12/2023.

Sinh viên xem các Quyết định đính kèm.