Skip to content Skip to navigation

[QUAN TRỌNG] TB Đăng ký xét các loại học bổng năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐHCNTT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định sinh viên được nhận học bổng, Phòng Công tác Sinh viên (Phòng CTSV) thông báo sinh viên đăng ký tham gia các chương trình học bổng như sau:
1. Đối tượng
- Đối tượng được đăng ký nhận học bổng: Tất cả sinh viên đang theo học hệ đại học hệ chính quy tại trường có nguyện vọng nhận học bổng trong năm học 2018 - 2019.
- Nhà Trường ưu tiên xét học bổng cho những đối tượng theo thứ tự sau:
+ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng chi trả học phí và phí sinh hoạt. Nhận học bổng là điều kiện cấp thiết để sinh viên có thể duy trì việc học tập và theo đuổi ước mơ chinh phục tri thức.
+ Sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, sinh viên có thành tích cao trong các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.
+ Sinh viên có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn - Hội, công tác xã hội.
+ Sinh viên có nhu cầu nhận học bổng đã đăng ký xét học bổng theo thông báo.
+ Sinh viên hiện đang học tại trường và có thành tích học tập tốt. Sinh viên thuộc đối tượng này không cần đăng ký trên Form, Nhà Trường sẽ căn cứ vào điểm học tập và điểm rèn luyện của sinh viên để xét học bổng.
2. Các chương trình học bổng:
a. Học bổng ngân sách: 
- Học bổng Khuyến khích – Học bổng hỗ trợ đến trường: Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu nhận học bổng để trang trải cho phí học tập.
- Học bổng Khuyến khích học tập: Dành cho sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện từ loại Khá trở lên có nhu cầu nhận học bổng.
b. Học bổng ngoài ngân sách: 
- Học bổng do các công ty, doanh nghiệp, tổ chức tài trợ trực tiếp cho SV.
- Học bổng do các công ty, doanh nghiệp, tổ chức tài trợ cho Đại học Quốc gia.
- Các học bổng khác có nguồn kinh phí không phải từ nguồn Chính phủ cấp.
2. Cách thức đăng ký:
- Tất cả sinh viên có nguyện vọng nhận học bổng trong năm học 2018 - 2019 phải đăng ký theo link sau: http://tinyurl.com/dangkyhocbongdhcntt
- Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/4/2019.
- Sinh viên đăng ký đối tượng nhận học bổng nào thì có minh chứng cho đối tượng đó, minh chứng sinh viên nộp tại Phòng Công tác Sinh viên (A101) đến hết ngày 26/4/2019.
- Tùy vào yêu cầu của từng chương trình học bổng, Phòng Công tác Sinh viên sẽ yêu cầu snh viên bổ sung thêm các hồ sơ khác (nếu có).
3. Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:
- Forum trường: forum.uit.edu.vn, topic Đăng ký xét học bổng 2018 – 2019;
- Phòng CTSV - A101;
- Email ctsv@uit.edu.vn.