Skip to content Skip to navigation

Phiếu khảo sát sinh viên gặp khó khăn do dịch Covid từ tháng 4 năm 2021

Chào các bạn,

Để nắm bắt kịp thời tình hình sinh viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đợt từ tháng 4/2021). Phòng CTSV có làm phiếu khảo sát ở link https://forms.gle/zNS3awdURqoNmq1y6. Phiếu này dành cho các bạn có đề nghị hỗ trợ từ phía nhà trường. Nếu sinh viên không đề nghị hỗ trợ thì không cần điền khảo sát này.

Với các bạn đã được cấp xét học bổng UIT Anti Covid những đợt trước sẽ không được ưu tiên xét hỗ trợ ở đợt này.
Hạn thực hiện khảo sát đến hết ngày 15/6/2021.

Nếu có thắc mắc ...SV có thể hỏi ở https://forum.uit.edu.vn/node/550592