Skip to content Skip to navigation

Phần thưởng nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Công nghệ 2018

Phòng Công tác sinh viên có nhận được thông báo của Trung tâm Phát triển khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ về việc giới thiệu Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ 2018

Nữ sinh viên có quan tâm nộp hồ sơ về Phòng CTSV đến hết ngày 10/11/2018

---------------------------------
Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan xét trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên đoàn viên đang học từ năm thứ 3 trở lên, hệ đại học chính quy ở Việt Nam, có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí, nhằm khuyến khích nữ sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu ở các ngành kỹ thuật, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật nữ trẻ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2018, Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật lần thứ XIX được trao tối đa cho 20 nữ sinh viên với Phần thưởng gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và học bổng bằng tiền mặt.

Nữ sinh viên quan tâm vui lòng xem file đính kèm (Quy chế, biểu mẫu)

File đính kèm: