Skip to content Skip to navigation

Olympic Tin học sinh viên VN và kỳ thi ACM/ICPC

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về cuộc thi Tin học sinh viên Việt nam lần thứ 22 ( OLP'13) và kỳ thi ACM/ICPC  Hà Nội - Việt Nam tại Đại học Duy Tân - Đà Nẵng.

Thời gian: dự kiến tháng 11/2013.

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng xem file đính kèm.


Tập tin đính kèm: Thong bao so 1.PDF