Skip to content Skip to navigation

Nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2021-2022;

Sinh viên nộp hồ sơ (bản giấy) gồm các giấy tờ giống như hồ sơ online.

Thời gian nộp: trước ngày 16/02/2022.

Địa chỉ: Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu sau thời gian trên, sinh viên không nộp hồ sơ đầy đủ Nhà trường sẽ thu hồi quyết định chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2021-2022 cũng như sinh viên phải hoàn lại số tiền đã được hỗ trợ. Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo.