Skip to content Skip to navigation

Nhận thẻ BHYT 3 tháng cuối năm 2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên nhận thẻ BHYT như sau:

Thời gian nhận thẻ: 

Ngày 03/10/2018: Buổi sáng: 9g30 -11g30; Buổi chiều từ: 13g30 -16g30.

Ngày 04/10/2018:  Buổi sáng: 9g30 -11g30; Buổi chiều từ: 13g30 -16g30.

Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên ( A.101).

Riêng sinh viên ở KTX liên hệ KTX để nhận thẻ BHYT.